ΕΛΛ | ΕΝ

Η αμφιπρόσωπη εικόνα από την Τούζλα(1003)

Η αμφιπρόσωπη εικόνα από την Τούζλα

Α’ όψηː Θεοτόκος Γλυκοφιλούσα και προτομές αγίων.
Β΄ όψηː Σταύρωση.
15ος αιώνας.
ΒΧΜ 1003

Η αμφιπρόσωπη  εικόνα προέρχεται από την Τούζλα στα παράλια της Προποντίδας και παραλήφθηκε στις 22 Αυγούστου 1927. Η παράσταση της Παναγίας στην  κύρια όψη φέρει μεταγενέστερη επιγραφή με την επωνυμία  « η Θεοσκέπαστος ». Στο κάτω μέρος εικονίζεται σειρά αγίων σε μικρότερη κλίμακα. Είναι σε προτομή και μετωπικοί. Από αριστερά προς τα δεξιά η αγία Κυριακή που σε μεταγενέστερη επιγραφή φέρεται ως αγία Φωτεινή, η αγία  Παρασκευή, η αγία Θεοδοσία, οι άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος, ο προφήτης  Δανιήλ, ο προφήτης Ηλίας και ο άγιος Ανδρέας Κρήτης. Η εικόνα, σύμφωνα με το έγγραφο της παραλαβής της, έφερε αργυρή επένδυση  η οποία επεστράφη στην επιτροπή παραλαβής κειμηλίων προσφύγων. Πιθανότατα, λόγω της μεγάλης αρχαιολογικής αξίας η επιτροπή έκρινε ότι η  αμφιπρόσωπη εικόνα πρέπει να παραμείνει και να εκτεθεί στο Μουσείο, ενώ η μεταγενέστερη πιθανότατα επένδυση να επιστραφεί σε κάποια από τις κοινότητες των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και να κοσμήσει ένα νεοαγενειρόμενο ναό τους.