ΕΛΛ | ΕΝ

Ένα σημαντικό παλαιολόγειο έργο(1355)

Ένα σημαντικό παλαιολόγειο έργο

Εικόνα του αγίου Γεωργίου.
14ος αιώνας.
ΒΧΜ 1355

H εικόνα που   συνδέεται με σημαντικό εργαστήριο της Κωνσταντινούπολης, αποτελεί πολύτιμο κειμήλιο προσφύγων και προέρχεται πιθανότατα από τα Τύανα της Καππαδοκίας. Η πληροφορία προέλευσής της από την Καππαδοκία αναγράφεται στο ευρετήριο καταγραφής των κειμηλίων προσφύγων του ΒΧΜ.  Αντλήθηκε πιθανότατα από πρόχειρο σημείωμα της Εφορεπιτροπείας Τυάνων στο ιστορικό αρχείο του Μουσείου, όπου η εικόνα είναι καταγεγραμμένη. Παραλήφθηκε «εἰς δύο τεμάχια» στις 16 Φεβρουρίου 1925 μαζί με άλλα 29 αντικείμενα. Ανάμεσα τους συμπεριλαμβάνεται άλλη μία  μεταβυζαντινή εικόνα του αγίου Ευσταθίου που προέρχεται επίσης από τα Τύανα Καπαδοκίας.

Η εικόνα του αγίου Γεωργίου μαζί με την ψηφιδωτή εικόνα της Θεοτόκου Γλυκοφιλούσας με την επωνυμία «Η Επίσκεψις» (ΒΧΜ 990) αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα αποκτήματα ανάμεσα στα κειμήλια προσφύγων  του Μουσείου  και προσδίδουν πολύτιμες πληροφορίες για το υψηλό επίπεδο τέχνης που επικρατούσε στην Κωνσταντινούπολη κατά την Παλαιολόγεια  περίοδο.