ΕΛΛ | ΕΝ

© Μουσείο Μπενάκη, Ιστορικά Αρχεία.

Κειμήλια προσφύγων – 100 χρόνια στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (ΒΧΜ) συμμετέχει στις τριετείς εκδηλώσεις (2022-2024) για τα εκατό χρόνια μνήμης από το 1922 με σειρά δράσεων υπό τον γενικό τίτλο «100 χρόνια προσφυγικού ελληνισμού». Η συμμετοχή του είναι φυσικό επακόλουθο του ρόλου του ως εθνικού μουσείου και ως δημόσιου φορέα που οι άνθρωποί του, κυρίως ο διευθυντής Γεώργιος Σωτηρίου και ο αρχαιολόγος Ανδρέας Ξυγγόπουλος, οργανωμένα υποδέχτηκαν και διαχειρίστηκαν τα λεγόμενα «κειμήλια των προσφύγων». Τα «κειμήλια» ήταν τα εκκλησιαστικά εκείνα έργα που, αποτελώντας μέρος των κοινοτικών περιουσιών των Μικρασιατικών χριστιανικών κοινοτήτων, των ναών και άλλων κοινοτικών ιδρυμάτων, έφτασαν στην Ελλάδα μαζί με τους πρόσφυγες. Στις συλλογές του ΒΧΜ φυλάσσονται σήμερα περίπου τριακόσια «κειμήλια», από τα οποία γύρω στα πενήντα έχουν ενταχθεί στη μόνιμη έκθεση του μουσείου. Κάποια μπορεί να τα εντοπίσει ο επισκέπτης στη θεματική διαδρομή που του προτείνουμε.

Η διαδρομή χαράσσεται με ειδική σήμανση στο δάπεδο και σε προθήκες της έκθεσης, ενώ πληροφορίες για το κάθε «κειμήλιο» είναι διαθέσιμες επί τόπου, σε πινακίδα που το συνοδεύει. Ο επισκέπτης που το επιθυμεί μπορεί να λάβει και πρόσθετες πληροφορίες για κάθε αντικείμενο, μέσω «κώδικα γρήγορης ανταπόκρισης» (QR code) που βρίσκεται πάνω στην πινακίδα. Η θεματική διαδρομή που χαράξαμε αναδεικνύει μονάχα ένα από τα γεγονότα και τις διεργασίες που συνδέονται με τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, οι οποίες, στο σύνολό τους, αποτέλεσαν ορόσημο για τη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.