ΕΛΛ | ΕΝ

Μία καραμανλίδικη εικόνα(1591)

Μία καραμανλίδικη εικόνα

Εικόνα αγίου Ευσταθίου με σκηνές του βίου του. 
1826.
ΒΧΜ 1591

Η εικόνα φέρει καραμανλίδικες επιγραφές οι οποίες επεξηγούν τις σκηνές από το βίο του αγίου.  Τα καραμανλίδικα, γραφή της τουρκικής γλώσσας με ελληνικούς χαρακτήρες, χρησιμοποιούσαν τουρκόφωνοι ορθόδοξοι Χριστιανοί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην Καραμανία, περιοχή της νοτιοανατολικής Μ. Ασίας, οι οποίοι αποκαλούνταν καραμανλήδες. Ένας ικανός αριθμός έργων με τέτοιες επιγραφές έχει διασωθεί, αποκαλύπτοντας μια παράδοση που επιβίωσε από τους Έλληνες της Μ. Ασίας στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν με κάθε τρόπο άσβεστη την πίστη τους μέσα σε αντίξοες συνθήκες .Η αρχαιότερη μαρτυρία τουρκόφωνων ορθόδοξων ανάγεται στο πρώτο μισό του 15ου αιώνα και απαντά κυρίως στην Καπαδοκία.  Τα καραμανλίδικα επεκτάθηκαν στη συνέχεια και σε κάποιες περιοχές του Πόντου και σε αυτές στα σύνορα με την Καππαδοκία, ενώ με τη μετανάστευση κάποιων, δημιουργήθηκαν συνοικισμοί στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες περιοχές της Μ. Ασίας. Οι καραμανλήδες φημίζονταν για το εμπορικό πνεύμα και την επιχειρηματικότητά τους. Σταδιακά οι εύποροι καραμανλήδες έμποροι και επαγγελματίες άρχισαν να υιοθετούν την ελληνική γλώσσα με την ενθάρρυνση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.. 

Η κατηγορία  αυτών  των αντικειμένων περιλαμβάνει εικόνες, έντυπα, ξυλόγλυπτα  και έργα γλυπτικής  και μικροτεχνίας. Σήμερα αποτελούν αντικείμενο μελέτης και αποκαλύπτουν μία κοινότητα ανεπτυγμένη, με οργάνωση και θεσμούς, με ισχυρή ταυτότητα και παραδόσεις αιώνων, δραστήρια στα γράμματα, στις τέχνες, το εμπόριο και την πολιτική.

H εικόνα του αγίου Ευσταθίου πιθανότατα προέρχεται από τα Τύανα της Καπαδοκίας και  παραλήφθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1925. Η πληροφορία αυτή αντλήθηκε από πρόχειρο σημείωμα (2310-876) στα Ιστορικά αρχεία του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου της Εφορεπιτροπείας Τυάνων,  όπου η εικόνα αυτή είναι καταγεγραμμένη.